Välkommen till

STAR

Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening

 

 

 

STAR är en ideell förening bildad 1996 för att verka för främjande av trikeflyget.

 Vi ska bidra till att sprida kunskap om trikeflyg och skapa kontakter mellan trikeflygare.

 

Föreningen har, enligt beslut på årsmötet 2014-06-06, tills vidare lagt föreningen väsentligen 

vilande och gjort uppehåll i utgivningen av medlemsbladet STAR- bladet. 

Medlemsavgiften bestämdes till 0:-.

Inga nya årsmöten är planerade och verksamheten kommer att i begränsad omfattning drivas 

vidare av föreningens senaste ordförande och sekreterare.

 

STARS begränsade verksamhet består i att hålla denna website uppe för lämna information till trikeflygare.

STAR kommer också att ha en medlemslista med e-postadresser för utskick när information finns.

Denna lista består av de STAR-medlemmar som har lämnat e-postadress till oss.

 

För att bli medlem skicka e-post till star@trikeflyg.org med minst namn 

men också gärna  med adress, telefonnummer, uppgift  om ev. flygmaskin och flygplats.

 

Om du redan är medlem men inte har meddelat din e-postadress så skicka också e-post med uppgifterna.

____

 

 

En trike är att ultralätt flygplan som styrs av att man flyttar sin tyngdpunkt genom att flytta på

en bygel kopplad till vingen.

Man har alltså normalt inga roder som ett på vanligt flygplan. Man sitter i en liten "vagn" med

tre hjul, därav namnet trike.

Vagnen hänger under vingen som är klädd med duk i syntetmaterial.

Vagnen kan vridas både i längsled och i sidled mot vingen. Det är så man flyttar tyngdpunkten

för att svänga eller stiga/sjunka.

 

Man sitter öppet i vinden och känner sig nästan som en fågel :-))

Trikar går ganska långsamt, ca 70-140km/t, och man kan därför landa på små gräsfält.

 

Information från STAR:

 

 

2014-07-08

Årsmötesprotokoll 2014

 

 

2014-06-19:

=========================

 

       JERKER BERG ÄR DÖD.

 

STARs grundare och svenskt trikeflygs nestor avled den 19 juni 2014 efter en 

tids sjukdom.

 

Vi är många trikelygare och andra som saknar och sörjer honom.

=========================

 

 

2014-06-05:

För landning till årsmötet - ring Magnus J på 0708 753 309 för att ordna landingsplats.

Kan bli Ålleberg, trikefältet eller Falköping.

Ev transport ordnas :)

 

2014-06-04:

RÄTTELSE - Vi får INTE landa på Ålleberg på fredag eftersom fältet är uthyrt till modellflygare.

 

2014-05-22

Inför årsmötet 6/6:

Dagordning för årsmötet 2014

Verksamhetsberättelse 2013

 

2014-04-22

STARs årsmöte sker fredagen den 6 Juni kl. 13.00 på Ållebergs flygplats.

Lunch före, ca kl.12.
Alla medlemmar är jättevälkommna.
Kom hit och bestäm STARs framtid!

 

2013-07-19

Årsmötesprotokoll 2013 

 

2013-07-08

Lista på styrelse uppdaterad

 

2013-05-29

Årsmötet framflyttat till kl 15.00 för att inte krocka med annat på flyinet.

 

2013-05-26

Valberedningens förslag 2013 

 

2013-04-21

Inför årsmötet 1/6  kl.14.00:

Dagordning för årsmötet 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Från STARs revisor

 

2013-04-20

VARNING, dålig 2-taktolja.

CASTROL återkallar, se

CASTROLs_website

 

2013-03-18

STARs årsmöte sker den 1 Juni på Söderhamn Helsinge flygplats, ESNY.
Alla medlemmar är jättevälkommna.
Kom hit och bestäm STARs framtid!

EAAs fly-in pågår samtidigt här.
Vi återkommer med tid och lokal.

 

2012-11-18

STAR-bladen 2011 utlagt under fliken STAR-bladet

 

2012-07-21

Årsmötesprotokoll 2012 

 

2012-05-28

STAR-bladet nr 1 2012 är ute nu :)

 

2012-05-26

Inför årsmötet 9/6:

Dagordning för årsmötet 2012

Verksamhetsberättelse 2011

Från STARs revisor

 

2012-05-22

STARs årsmöte är klockan 14.00 den 9 Juni på Karlskoga flygplats i en av hangarerna, se skyltning på plats.
Årsmöteshandlingar kommer här inom kort.

 

2012-05-01

STARs årsmöte sker den 9 Juni på Karlskoga flygplats, ESKK.
Alla medlemmar är jättevälkommna.
Kom hit och bestäm STARs framtid!

EAAs fly-in pågår samtidigt här.
Vi återkommer med tid och lokal.

 

2012-02-12

STAR-bladet 2010 utlagt under fliken STAR-bladet

 

2012-01-26

STAR-bladet 2009 utlagt under fliken STAR-bladet

 

2012-01-21

Årsmötesprotokoll 2011 

 

2011-05-17

Valberedningens förslag för år 2011

 

2011-05-15

Inför årsmötet 4/6:

Dagordning för årsmötet 2011

Verksamhetsberättelse 2010

Från STARs revisor

 

2011-05-07

STAR-bladet 1994-2000 och 2004 utlagt under fliken STAR-bladet

 

2011-04-23

STARs årsmöte sker den 4 Juni kl 15.00 på Eslövs flygplats. Alla medlemmar är jättevälkommna.
Kom hit och bestäm STARs framtid!
EAAs fly-in pågår samtidigt här.

 

2011-03-08

STAR-bladet 2001 utlagt under fliken STAR-bladet

 

2011-03-07

STAR-bladet 2002 utlagt under fliken STAR-bladet

 

2011-03-06

STAR-bladet 2003 utlagt under fliken STAR-bladet

 

2011-01-25

Det pågår just nu en diskussion på forumet om att myndigheternas hantering av trikeflyget skulle kunna göras annorlunda än idag.

 

2010-07-15

Du kan få bli funktionär på Stockholms Flygfestival på Gärdet 21-22 augusti. 

Det behövs ett antal funktionärer för att vakta landningsbanan. 

Kontakta Mikael. 

 

2010-07-08

STAR deltar på Stockholms Flygfestival på Gärdet 21-22 augusti.

 

2010-07-08

Årsmötesprotokoll 2010 

 

2010-06-06

Fly in i Grums/Borgvik 10/7.

Karta finns här.

Tony Axelsson mobnr 0736-372180

 

2010-06-06

STARs årsmöte hölls igår.

Protokoll kommer så småningom.

 

2010-05-25

Dagordning för årsmötet 2010

Valberedningens förslag 2010

Verksamhetsberättelse 2009

 

2010-05-17

Lagt till en sida för fly-in information.

 

2010-04-18

Fler gamla STAR-blad inlagda.

 

2010-04-09

STARs årsmöte 2010 blir i

Norrköping den 5 juni kl.13:00,

under EAA-flyinet.

I klubblokalen på fältets norra sida.

Passa på och träffa fler trikeflygare.

KOM!

 

2010-04-09

Preliminärt blir årsmötet 2011 i Eslöv.

 

2010-03-14

STAR's website är ute!

www.trikeflyg.org

 

2010-03-09

Ett första utkast till webbsida för synpunkter från styrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trikeflyg.org© 2010,2011,2012,2013,2014