För närvarande har vi inga uppgifter om Fly-in. 

 

Trikeflyg.org© 2010,2011,2012